Temesta

Temesta (lorazepam) ges ofta vid behov och kan skapa bråk om man nekas den

Vid behovs medicinering ges ofta i samband med inläggningar och särskilt i början av inläggningen.

Det är den vanligaste behandlingen då. Vanligast är Temesta (bensodiazepin), Haldol eller Olanzapin eller sömnmedel, som Zoplikon.

En studie av de kliniska studier, som finns där vid behovs medicinering, som tillägg jämförts med enbart vanlig medicinering visade att goda bevis saknades för effekt och att få studier görs på denna medicinering.

Eftersom denna typ av medicinering är obevisad är det viktigt att patienten får vara delaktig i beslutet.

Nackdelen med att ge bensodiazepiner är risk för missbruk och beteendeförändringar, samt när de nekas mer benso av personalen kan leda till bråk med tvångsåtgärder, som bältning. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Ready
#4 Ready 2016-06-12 18:38
Citerar Geta:
Det är väl frivilligt att ta benso om det är utskrivet. Jag frågade hur länge man kan ta benso utan att bli beroende. Läkaren sa 10 dagar. Då avstod jag.


Alla patienter vet inte ens att de har fått benso. Det blir en dyr läxa.
Geta
#3 Geta 2016-06-12 16:48
Det är väl frivilligt att ta benso om det är utskrivet. Jag frågade hur länge man kan ta benso utan att bli beroende. Läkaren sa 10 dagar. Då avstod jag.
Ready
#2 Ready 2016-06-12 16:41
Personalen på psyket skickar hem en med ett nytt fräscht recept på benso och sen är man fast.
Admin1
#1 Admin1 2016-06-11 17:17
Numera är man inte inlagd, så ofta utan mest de första 5-6 åren. 25 % med schizofreni har bara varit inlagd en gång och folk här har inte varit inlagd på 10-20 år. Ett litet antal kan vara inlagda ofta och flera gånger per år, vilket kanske beror på ingen effekt av antipsykotikan. Det som kanske är viktigt är att enskilde psykiatern försöker kritiskt utvärdera effekten. Annars kan vid behovs medicineringen. som inlagd, likna vid behovs medicineringen, som förekommer hemma, så den finns där också.

Viktigast tycker jag är att undersöka en mer flexibel dosering av antipsykotika i hemmet för att se om den kan minska antalet psykoser. Tror att det kan fungera om antipsykotikan doseras efter sömntiden. Bristande sömn kan vara ett tecken på annalkande psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer