Problemet som jag ständigt möter, i min dagliga verksamhet med rökavvänjning, är jag helt maktlös inför, skriver sjuksköterskan Sanne Wärjerstam.

Nikotinmedel, det dokumenterat effektiva verktyget för rök­avvänjning, kan inte användas då det inte ingår i läkemedels­förmånen! 

Läs mer i Dagens Medicin.

Läs Viskas Att sluta röka.

Läs Viskas Hur jag slutade röka.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2016-06-16 20:50
Innan det fanns kostnadsfria läkemedel för kroniska sjukdomar t.ex hjärtsvikt och diabetes typ 1. Haldol var kostnadsfritt mot schizofreni. Det berodde nog på dåliga pensioner förr. Det här med att få antipsykotika för att man kan bli farlig kom senare på 90-talet och kan berott på att man då fick betala mer för dyra preparat första uttaget. Idag kan det ju bli dyrt om man har ett dyrt läkemedel och kosta nära 2000 kr.
Geta
#7 Geta 2016-06-16 20:29
Jag tror att varför man kunde få gratis antipsykotika tidigare berodde på att man kan bli farlig för sig själv och andra, när man blir psykotisk.
Ready
#6 Ready 2016-06-16 19:53
Det är populärt att jämföra antipsykotika med insulin för diabetiker. Antipsykotika är inget som fattas kroppen som tillförs. En av psykiatrins många lögner.
Geta
#5 Geta 2016-06-16 14:49
En gång fick jag gratis antipsykotika. Det var Risperdal 1998.
Admin1
#4 Admin1 2016-06-16 14:47
För länge sedan var antipsykotika gratis vid schizofreni, men det var gamla billiga preparat. Dyra preparat blev aldrig gratis. Men många andra kroniska sjukdomar hade också gratis mediciner. Idag är det bara insulinet, som är gratis och därför att diabetikerna protesterade mot att de skulle betala insulinet.
Ready
#3 Ready 2016-06-13 18:32
Jag tycker gratis antipsykotika till schizofreniker, men nikotinplåster får de bekosta själva. Rökningen är självvald i motsats till schizofrenin.
Admin1
#2 Admin1 2016-06-13 15:17
Håller med att nikotinersättning borde ges med läkemedelsrabatt. I alla fall vid schizofreni där rökning står för kanske 25 % av överdödligheten. Sedan 70-85 % med schizofreni har lägre inkomst och sjukersättning. Rökning kostar 1000-2000 kr per månad, vilket är ekonomiskt kännbart. Vid schizofreni borde rökavvänjningsmedel ingå i läkemedelsförmånen och rökavvänjningskurser borde vara gratis.

Nikotinprodukter är kanske inte intressantast utan Champix och Zyban. Sjuksköterskor som leder rökavvänjning borde få skriva ut dessa preparat som är effektivare än nikotinplåster. Nackdelen med nikotinprodukterna är att man har kvar nikotinberoendet.
björk
#1 björk 2016-06-13 14:37
möjligen är saken i sej inte allmängiltigt. Men om man hemskt gärna vill röka, p.g.a att det känns adekvat på just sin egen livsstil, och man har kontroll över livet. Det med bakgrund att man är villig att testa somliga allehanda märken, och nischar in sej med häftiga tändare och en faktor som gör det hela gemensamt för en, viss skara är att de haft svårt och lever på sentimental bitterljuvhet.
Då kan man vända det att det blir positiv stress. Kanske inte allmängiltigt. Totta Näslund brukade sjunga om när man varigt med i krig och när nerverna tog slut skapade han en värld som, "han",
förstod. Med påbrå på supande i.o.f.s.. Men ser man till mej som människa skulle jag aldrig vilja snusa men finner det avkopplande med cigg och dess attribut.

Du har inte rätt att posta kommentarer