FDA varnar för allvarliga hjärtproblem i samband med höga doser av antidiarréläkemedlet Imodium, som innehåller loperamid.

I Sverige ser man över inrapporterade fall.      

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Höga doser Imodium kan förlänga hjärrtats QTc-tid.

Läs hos FDA.

Serdolect och Zeldox/Ziprasidon kan förlänga QTc-tiden, så att EKG-kontroller krävs. Kombinationer av nyare antipsykotika kan förlänga QTc-tiden också. Kan vara klokt att undvika Imodium till dessa tills mer information kommer.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-19 19:02
Hjärtsjukdom och ärftlig förlängning av hjärtats QTc-tid kan nog öka risken med Imodium. Man bör nog undvika Imodium om man har Serdolect, Zeldox, Haldol eller vid mer än ett antipsykotikum. Kanske krävs inte höga doser Imodium där, eftersom QTc-tiden är förlängd. Vid Serdolect och Zeldox så kollar man QTc-tiden med EKG-mätning. För Serdolect görs regelbundna kontroller.

Du har inte rätt att posta kommentarer