Per Eliasson

Elias Eriksson, professor i farmakologi har tidigare visat att 90 % med SSRI får effekt mot nedstämdhet

Vi tror att många läkare ger antidepressiva preparat i doser som är i lägsta laget.

De vill medicinera försiktigt ”för säkerhets skull”. Men våra resultat visar att patienter har en klart sämre effekt av låga doser, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi.

Patienter på citalopram hade större förbättringar när behandlades med 40 mg. Ändå vet vi att många svenska läkare förskriver 10 eller 20 mg av preparatet.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-06-21 19:53
Det är viktigt att kunna höja effekten av antidepressiva, eftersom depressioner är ett stort problem. Viss effekt kommer efter en vecka redan sägs i artikeln. Nackdelen med doshöjning är att risken för biverkningar ökar för biverkningar är ofta dosberoende.

Att doserna var låga tidigare kan också bero på att SSRI var dyrare, när patenten fanns. Nu är de billigare. Samtidigt kan det finnas risk för för höga doser och serotonergt syndrom.

För antipsykotika var doserna för höga förr. Man kunde få 10-20 mg Haldol mot dagens 2-4 mg. För antipsykotika mår de flesta sämre av för höga doser. Men på rättspsykiatrin används ibland ungefär dubbla FASS-doser till vissa patienter. Men en liten grupp kanske 5 % kan bryta ner läkemedel snabbt och därför kräva högre doser.
Geta
#2 Geta 2016-06-21 13:04
Det blir nog veckans kommentar i nyhetsbrevet.
Ready
#1 Ready 2016-06-20 22:41
Man undrar ibland om dessa intellektuella högdjur har älskat på en filt.

Du har inte rätt att posta kommentarer