ungdomar

2 % av schizofrenin drabbar barn. Vid 20-25 år kommer schizofrenin oftast

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd.

Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-06-27 15:42
Här finns informationen från Läkemedelsverket på sid 19:

https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2016/Information_fran_lakemedelsverket_nr_4_2016.pdf
Admin1
#1 Admin1 2016-06-22 12:43
Väldigt bra och ambitiöst. De har pdf-filer om olika psykiska besvär som behandlas med antipsykotika.
Så här skriver de om användningen:

Användning av neuroleptika hos barn och ungdomar har ökat under perioden 2006–2014. Ökningen ses hos både pojkar och flickor.

Under 2014 hade 1 322 pojkar och 881 flickor i åldern 10–17 år minst ett uttag på recept av neuroleptika.

Motsvarande för åldersgruppen 5–9 år var 323 pojkar och 88 flickor.

Majoriteten av barnen fick kontinuerlig behandling med minst tre uttag under året. Risperidon var den substans som förskrevs mest, följt av aripiprazol.

Läs mer om användningen:

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/1.%20Anvandning%20av%20neuroleptika%20hos%20barn%20och%20ungdomar.pdf

Du har inte rätt att posta kommentarer