En genomgång av 82 kliniska studier hur antidepressiva påverkar schizofrenin, som tillägg till antipsykotika har gjorts.

Antidepressiva har en liten positiv effekt med liten risk för att förvärra psykossymptom och biverkningar.

Ungefär 30 % med schizofreni får antidepressiva. I USA rekommenderas det mot depression och negativa symptom, medan i England anses nyttan otillräckligt bevisad.

Antidepressiva hade följande effekter: depression - 25 %, negativa symptom - 30 %, positiva symptom - 17 %,   alla symptom -25 %,  och livskvalite  förbättrades 32 %.

Antidepressiva skiljde sig inte från kontroller vad gällde återfall i psykos, medicinavbrott och biverkningar.

Biverkningar, som kopplades till antidepressiva var magont, förstoppning, yrsel och muntorrhet. 

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-08-20 17:24
Läs vad The Mental Elf skriver om studien:

http://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/adding-antidepressants-to-antipsychotics-in-schizophrenia-do-they-work-for-what-and-are-they-safe/
Admin1
#1 Admin1 2016-06-29 22:38
Problemet med depression är att det kan förväxlas med negativa symptom. Därför är det bäst att använda Calgary Depression Scale for Schizophrenia som kan skilja mellan depression och negativa symptom. Depression förekommer ofta de första 5-6 åren, men sedan är det ofta negativa symptom.

Vid depression har man känslor, men inte vid negativa symptom. Antidepressiva hade effekt mot depression och negativa symptom. Men antidepressiva minskade också positiva symptom med 17 %. Det är ungefär skillnaden mellan Risperdal och Abilify i antipsykotisk effekt. Det kan vara värt att lägga till antidepressiva vid positiva symptom. De minskar självmord med 40 %.

Men det finns problem med sådana här undersökningar för effekten mot symptom är störst vid stora symptom och alla i undersökningarna hade kanske inte det och därför kan det bli fel. Egentligen skall alla ha stora symptom för att upptäcka bra effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer