Fiskolja (EPA) verkar ge effekt i kombination med antipsykotika mot schizofreni

Tidigare har det funnits visst stöd för att fiskolja, som innehåller EPA fettsyror, kan ha moderat effekt vid schizofreni. I maj så uttalade sig Professor Frtz-Axel Wiesel i DN negativ till effekten av fiskolja vid schizofreni, men positiv till dess effekt vid depression.

Nu hävdar sydafrikanska forskare att fiskolja har viss effekt mot schizofreni, som tillägg till neuroleptika.

De har gjort en studie på 40 patienter med kronisk allvarlig schizofreni och som också fick neuroleptika. Det är en randomiserad, dubbelblind studie i 12 veckor, så upplägget verkar helt acceptabelt.

Resultatet var att de med fiskolja i form av 3 g E-EPA/dag fick signifikant sänkta både negativa och positiva symptom jämfört med placebo. Också reduktionen i extrapyramidala biverkningar var signifikant större. De som hade klassiska neuroleptika fick bättre effekt av fiskolja än de som hade Leponex.

Forskarna säger:"E-EPA kan vara en effektiv, säker och vältolererad tilläggsbehandling vid kronisk schizofreni. Om effekten mot psykos och tardiv dyskinesi blir bekräftad, så är det troligt att det leder till en förändring i vår förståelse av patofysiologi och behandling av dessa sjukdomar."

Kommentar:

Väldigt intressant, även om antalet patienter inte var så stort - 20 per grupp. Fler och större studier krävs.

I fiskolja finns många fetter intressantast är EPA och DHA. För behandling av depression och schizofreni så används helst ren EPA, eftersom den i kroppen kan omvandlas till DHA.

Utomlands finns kapslar med rent EPA, men ej i Sverige. ACO Omega-3 kapslar väger 1 g, och innehåller 18% EPA och 12% DHA. Det innebär dosen 6 kapslar dagligen. Kontrollera på förpackningen halterna av EPA och DHA innan.

En nackdel med fiskoljepreparaten är att de är naturmedel. En läkare kan därför inte skriva det på recept med rabatt utan hela kostnaden får betalas själv - för 3 månader c:a 600 kr. (De som är inlagda på sjukhus får det dock gratis under sjukhusvistelsen). Teoretiskt blir det gratis om läkaren skriver på ett papper, att kliniken eller öppenvården skall stå för kostnaden och sedan skriver ut det på recept. Om det inte går, så kan man försöka att skriva till Landstinget och hänvisa till det positiva resultatet i den sydafrikanska studien. Om läkaren skriver dem på recept försvinner momsen, men samtidigt skall nästa år apotekens receptavgifter ändras, så det är oklart om det blir billigare nästa år.Fördelen med fiskolja är att det kan ses som ett kosttillskott utan direkta biverkningar.

Källa:
Emsley, R, Myburgh, C, Oosthuizen, P, and van Rensburg, S.J.
Randomized, Placebo-Controlled Study of Ethyl-Eicosapentaenoic Acid as Supplemental Treatment in Schizophrenia
Am J Psychiatry 159:1596-1598, (2002)