Latuda väntas före hösten komma till Sverige. Vid dålig effekt kan dosen höjas till max 160 mg.

En ny studie visar att lägsta Latuda dosen 40 mg per dag krävs för att få effekt vid schizofreni.

Om Latuda dosen 80 mg per dag i 2 veckor inte gav effekt, så gav dosen 160 mg per dag signifikant effekt inom 4 veckor.

Latuda tolererades väl i denna studie och gav låga nivåer av viktökning och påverkan på ämnesomsättningen.

Det är inte så vanligt med denna typ av doshöjningsstudier vid dålig effekt.

Läs mer hos Businesswire.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2017-01-11 21:53
Ett problem med Latuda är att 85-90 % av läkemedlet bryts ner i levern, vilket gör doseringen svår. Troligen vore det bättre att tillföra Latuda, som plåster för att slippa levernedbrytningen direkt, som sker med tabletter. Doseringen kan kanske bli exaktare med plåster.
Admin1
#4 Admin1 2016-10-11 16:26
En metanalys har gjorts på de studier som gjorts på Latuda. Effekten var som Olanzapin, Risperidon, Quetiapine och Ziprasidon. Inte så informativt för dessa fyra varierar mycket i effekt mellan stark och svag.

http://medicalresearch.com/author-interviews/efficacy-lurasidone-schizophrenia/28698/
Zoidar
#3 Zoidar 2016-08-12 09:15
Bra! På tiden! Hoppas den är effektiv viktmässigt också.
Ready
#2 Ready 2016-08-11 18:44
Jag tror inte på en lägsta dos, utan en normaldos.
Admin1
#1 Admin1 2016-08-11 17:16
Tidigare har sagt att många klarar sig på lägsta dos antipsykotika, medan en annan grupp kräver högre dos för effekt. Stämmer med detta. Högre doser av antipsykotika verkar också ge ett bättre skydd mot självmord.

Du har inte rätt att posta kommentarer