Cipramil hette Citalopram innan patentet gick ut. Ett danskt preparat och storsäljare

Antipsykotika har viss effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

SSRI-antidepressiva har använts, som tillägg till antipsykotika för att minska negativa symptom, men resultaten har inte varit entydiga om att effekt finns.

I ACTIONS studien har antidepressivat Citalopram testats mot placebo på personer med schizofreni med negativa symptom utan depression.

Studien fann ej någon effekt mot negativa symptom, livskvalité eller andra symptom i ett år.

Forskarna säger att andra antidepressiva, som inte är SSRI kan kanske ha effekt. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Negativa symptom.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-09-06 20:10
En analys av 82 olika studier gav ett annat resultat:
"Antidepressiva hade följande effekter: depression - 25 %, negativa symptom - 30 %, positiva symptom - 17 %, alla symptom -25 %, och livskvalite förbättrades 32 %.

Antidepressiva skiljde sig inte från kontroller vad gällde återfall i psykos, medicinavbrott och biverkningar."

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/lakemedel/6555-tllagg-av-antidepressiva-har-effekt-och-ar-sakert

Det finns en svensk studie, som visade att tillägg av antidepressiva till antipsykotika minskade dödligheten vid schizofreni med 40 %.
zoegas
#2 zoegas 2016-09-04 16:58
hahahaha
björk
#1 björk 2016-09-04 12:50
:-x :-x :-x :-) :-) :-) Det är ju som en box i nyllet på mig :-x :-x :-x :-) :-) :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer