Fabrikanten är Janssen, som har Risperdal och Invega

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige. 

TREVICTA® ges som en intramuskulär injektion var tredje månad.

Patienten kan med dessa färre administreringstillfällen bibehålla en optimal nivå av läkemedel i kroppen under längre tid jämfört med andra tillgängliga antipsykotiska behandlingar.

Den nya behandlingen möjliggör det längsta mellanrummet för doseringen av antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2020-11-03 13:37
Företaget har lämnat in en ansökan i USA om att dosera Trevicta 2 gånger per år. Tidihgare fanns doseringen 4 gånger per år.

https://seekingalpha.com/news/3629520-j-and-j-files-u-s-application-for-twice-yearly-dosing-of-schizophrenia-med
1Dave
#5 1Dave 2018-03-14 17:23
Har fått den för andra gången. Har verkligen hjälpt mot positiva symptom. Men inte negativa.
Admin1
#4 Admin1 2018-01-05 19:22
Trevicta har testats i USA på personer som suttit i fängelse eller rättspsyk. Återfall i psykos fördröjdes liksom inläggningar och upprepade arresteringar.

https://www.medscape.com/viewarticle/890882
Admin1
#3 Admin1 2016-10-28 17:49
Jo, Trevicta ges nu i Sverige, men ett fåtal har fått den, men det kommer säkert att öka framöver.
Guest
#2 Guest 2016-10-28 17:12
Hej!
Xeplion ges var 3:e mån i Spanien. En vän får injektion. Det görs alltså inte i Sverige?

Chao Irene
Admin1
#1 Admin1 2016-10-04 19:37
Det satsas ganska mycket på nya depåinjektioner, därför att de är dyra och det är liten risk att misslyckas. Det finns små företag, som bara utvecklar depåinjektioner och därför blir det konkurrens också. Nya antipsykotika är riskfyllda för chansen att misslyckas 95 %. Med depåinjektioner nära noll.

Du har inte rätt att posta kommentarer