Mussie Msghina, ordf i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Vilken plats har depotpreparaten mot psykos i terapin enligt dig? 

– De är viktiga för vissa patienter som behöver läkemedel men som kanske inte klarar att ta tabletter varje dag.

Det tar förstås längre tid att justera doserna på depotpreparaten, vilket kan vara ett problem.

Det finns inte heller något sätt att avbryta behandlingen snabbt om något obehagligt skulle inträffa, till exempel malignt neuroleptikasyndrom.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2016-10-06 10:09
Ja, det går ju inte att sätta ut en depåinjektion, när den givits.
Evillynn
#2 Evillynn 2016-10-06 03:54
Det är ju dock lite problematiskt att ge en depåinjektion innan man vet hur patienten reagerar på läkemedlet. Ett exempel är ju allergiska reaktioner eller oacceptabla biverkningar.
Admin1
#1 Admin1 2016-10-04 19:42
Det börjar diskuteras om att ge nyinsjuknade depåinjektioner för att de inte skall avbryta medicineringen och försämras. En del 30 % förlorar effekten av antipsykotika efter psykoser inom 5 år och det ger minst 3 gånger högre kostnader för vården.

En annan sak är att man på vissa ställen ger Abilify Maintena direkt vid inläggning. Man vet att de har antipsykotikan och slipper bråka om det. Sedan kanske de kan utskrivas tidigare, eftersom man slipper övervaka att de tar medicinen.

Du har inte rätt att posta kommentarer