Abilify

Snart kan finnas 2 Abilify-liknande preparat till (Rexulti och Vraylar)

Abilify (aripiprazol), där rekommendationen är att indikationen inte utökas till att inkludera behandling av schizofreni hos ungdomar som är 13 och 14 år.

Orsaken till avslaget var att för få personer (146) ingick i studien. 

Läs mer hos EMA (pdf).

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2016-10-09 21:54
När man är 14 år ska man spela dataspel, inte ha kontakt med hemska psykiatrin.
Admin1
#1 Admin1 2016-10-03 15:34
Preparatet kan nog användas ändå för det finns inte så många andra alternativ. Nackdelen med antipsykotika till unga är att de har större risk för biverkningar och Abilify kan även ge viktökning. Kanske är det dags att göra PET-studier och försöka undersöka om doserna kan sänkas. Personer över 60 år verkar få effekt vid lägre dos än vad vuxna får beroende på att receptorblockering fås vid lägre dos.

Du har inte rätt att posta kommentarer