Ritalin

Ritalin och Concerta används nog oftast vid ADHD, men ger lite dopamineffekt

ADHD är vanligare än schizofreni och kan förekomma samtidigt med schizofreni.

Symptomen kan delvis överlappa, vilket kan försvåra diagnos.

Metylfenidat och amfetaminer används normalt vid ADHD, men riskerar utlösa psykos eftersom effekten av antipsykotika motverkas av dem.

Inga riktlinjer för behandling av ADHD vid schizofreni finns, men läkemedel, som Strattera och Voxra kan användas också.

Gamla undersökningar tyder på att 40 % fick försämrade psykossymptom av stimulerande ämnen, som amfetamin.

Data tyder på att stimulerande läkemedel kan kanske förstärka den antipsykotiska effekten genom att minska frisättningen av dopamin presynaptiskt. Det sker dock i låga doser.

Terapin av ADHD vid schizofreni går ut på att först behandla psykosen och sedan ge läkemedel mot ADHD. 

Läs mer hos MPR.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-01 19:27
Det är ett par här som fått ökade symptom av Concerta och liknande. Men det är lurigt med att tillföra ADHD mediciner vid schizofreni inte bara för presynaptisk effekt och mindre dopaminfrisättning utanför att antipsykotikaeffekten förbättras ju mer dopamin, som frisätts eller som man har. De som inte har förhöjt dopamin får ingen effekt alls av antipsykotika.

Du har inte rätt att posta kommentarer