Karin Dahlberg

Men enligt Psykosregistret får bara 1 % allvarliga biverkningar av antipsykotika idag 

Förskrivningen av psykofarmaka fortsätter att öka och medicinvårdsavdelningar fylls av patienter med läkemedelsbiverkningar.

Även om medicinering kan ha bra effekt så är det inte rätt för alla.

Med ett smalt evidensbegrepp riskerar vi att missa andra bra behandlingar och att stora patientgrupper inte får adekvat hjälp, skriver bland andra Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Läs mer hos GP. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-17 12:22
Vad gäller schizofreni saknas behandling för de som inte får effekt av antipsykotika. Kan kanske vara 10 %. De har minst 3 gånger högre vårdkostnader. Här kanske metakognitiv träning (MCT) mot vanföreställningar kan vara bra, liksom vissa psykosociala behandlingar med effekt.

När det gäller mediciner är antipsykotika idag oftast mycket billiga och kanske 400 kr per år. Gör att andra behandlingar framstår både som dyra och tidskrävande.

Det som saknas i vården av schizofreni idag är att alla får inte psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention. Det skulle kunna halvera minst psykoserna.

Du har inte rätt att posta kommentarer