Missbruk och ärftlig våldsamhet brukar öka våldsrisken vid schizofreni 

Behandling med antipsykotiska och centralstimulerande läkemedel och läkemedel för drogberoende har tydliga samband med minskad risk för återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff.

Det visar en studie gjord på över 20 000 personer som suttit på anstalt i Sverige.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.   

Kommentarer   
Guest
#19 Guest 2017-03-13 14:28
Geta. Har haft stora problem med sömnen innan jag började med Quitiapin/Seroquell. Var inne i ett missbruk av imovane och andra sömnmedel. Hade 3 st 7,5mg imovane till natten en period. Läkaren vägrade höja dosen. Sömnen kom direkt när jag började med Quitiapin. Den har även gjort mig mycket stabilare och tuffare. Finns inte mycket som skrämmer mig alls längre. Bryr mig inte om påhopp och hotelser. Njuter av att ge tillbaks då jag möts av sådant. Oftast är det bara deras jävla käftar som går. De vågar inget. Hade lite störningar där jag bodde. Larv för att störa sömnen. Plingande på ringklocka, dra i dörrhandtag mitt i natten. Smyger då upp utan att tända lampor, tyst ställer mig innanför dörren och vid nästa ryck så skickar jag upp dörren i ansiktet på töntarna och skrämmer skiten ur dem:D Stöter man sig med riktiga killar så håller inte de på och tomtar för en. De sysslar inte med sånt. De har andra metoder.
Admin1
#18 Admin1 2017-03-13 14:18
Diabetes var vanligt på mentalsjukhusen före antipsykotika. Schizofreni ökar risken för att få diabetes, men andra faktorer tillkommer också.
Guest
#17 Guest 2017-03-13 14:13
Geta. Det togs bort 2007 i Sverige. Själv är jag nog mer benägen att testa de nyare preparaten. Funderar lite på Kariprazin Vraylar. Står dock att risken för höjt blodsocker, diabetes och hyperglykemi. Men det är det ju även på Olanzapin och Seroquell.
Admin1
#16 Admin1 2017-03-13 14:04
Citerar Guest:
Hibernal sågs som en revolution inom psykiatrin när den kom då sjukvården fick ett effektivt, icke kirurgiskt (lobotomi) verktyg att behandla och dämpa personer med psykosrelaterade sjukdomar. Hibernal har ofta kallats "kemisk lobotomi".
Verkar dessutom som att patienterna utvecklade ett beroende av den vilket gjorde det svårt att byta medicinering.


Lobotomi är ett kirurgiskt ingrepp och nerver skärs av i främre delarna av hjärnan. Sådana effekter har inte Hibernal eller antipsykotika utan det är scientologerna som tuggar om kemisk lobotomi. I själva verket är det så att nyare antipsykotika, som Risperdal, Zyprexa mfl har en nervskyddande effekt och minskar nervcellsdöd.
Geta
#15 Geta 2017-03-13 14:04
Först hade jag 100 mg Hibernal och sedan 50 mg. Det stämmer att man har lätt för att sova på Hibernal. Både natt och dag.
Admin1
#14 Admin1 2017-03-13 13:58
Citerar Guest:
Geta. Hade du hög dos och hur mådde du av det gamla läkemedlet? Hade de verkligen ingen nyare och bättre att ge dig? Låter sjukt:(


Jag bad faktiskt i början av 2000-talet om att få Hibernal. Jag tänkte använda låg dos till natten och använda det som sömnmedel också. Men jag fick inte det av läkaren annars hade jag testat.
Guest
#13 Guest 2017-03-13 13:48
Diger biverkningslista:
Liksom alla läkemedel är även klorpromazin förknippat med biverkningar. Till dessa hör bland annat:
Lätta darrningar, ryckningar och/eller skakningar i till exempel händer eller fingrar.
Svårighet att sitta still.
Ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser.
Hudallergier och missfärgning av hudpartier som utsätts för solljus.
Förstoring av brösten med vätskeutsöndring.
Ökad aptit (risk för viktökning).
Muntorrhet.
Akuta muskelkramper.
Gulsot utan tecken på leverskada.
Övergående rubbningar av libido och potens.
Uppgifter från 1968 och 1977 tyder på att diabetesrisk fanns, att glukos kunde stiga (blodsocker) och medföra viktuppgång.[7] [8]
Guest
#12 Guest 2017-03-13 13:47
Då Klorpromazin gör patienten mycket känslig för solljus användes inom psykiatrin ofta s.k Hibernalhattar, en sorts stråhatt, som skulle skydda exponerad hud från direkt solljus då detta medförde hudmissfärgning och ev. allergiska reaktioner som följd av medicineringen.
Hibernal sågs som en revolution inom psykiatrin när den kom då sjukvården fick ett effektivt, icke kirurgiskt (lobotomi) verktyg att behandla och dämpa personer med psykosrelaterade sjukdomar. Hibernal har ofta kallats "kemisk lobotomi".
Verkar dessutom som att patienterna utvecklade ett beroende av den vilket gjorde det svårt att byta medicinering.
Guest
#11 Guest 2017-03-13 13:34
Geta. Hade du hög dos och hur mådde du av det gamla läkemedlet? Hade de verkligen ingen nyare och bättre att ge dig? Låter sjukt:(
Admin1
#10 Admin1 2017-03-13 13:29
Hibernal används nog fortfarande i uländer, eftersom det var billigt och det är bra för fattiga. Mot slutet av Hibernal i Sverige pratade man om det kunde likna nyare antipsykotika pga av mindre risk för extrapyramidala biverkningar.

Du har inte rätt att posta kommentarer