När psykiatrin gjorde läkemedelsgenomgångar tillsammans med klinisk apotekare kunde kostnaderna för läkemedel minska med 30 procent.

Läkemedelsgenomgångar gjordes för 256 patienter.

Totalt identifierades 483 läkemedelsrelaterade brister, vilket i genomsnitt motsvarar 1,9 problem per patient. 

Svårigheter med följsamheten till medicineringen fanns hos var tredje patient.

Det visar försök som gjorts i Region Skåne.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-12-06 20:06
Enligt Clinical Handbook of Schizophrenia så innebär medicinändringar en förhöjd självmordsrisk. Men det är bra att kliniska apotekare tittar på detta problem, eftersom medicinavbrott är en vanlig och dyr orsak till tvångsvård. Den grupp man skall speciellt titta på är de som har missbruk för de får den mesta tvångsvården, som brukar vara i 3 månader. Schizofreni har de längsta vårdtiderna. Kanske behövs utökad patientutbildning om läkemedel, som är de flestas stora och intressantaste samtalsämne.
björk
#1 björk 2016-12-06 18:37
Vi hade en eller en av hagorna hette A.P fullständigt nollad.
Fullständigt okontrollerad noll självdistans. Så hade hen starka band till familjen pappan var Rockare tydligen. Sen hade hen sån tur /för hennes del att hon hittade en trummis som spelade beach Boys cover med band och apropå de skulle ha barn. Typ person för kriterierna präktig med noll självdistans. Fruktansvärt självbelåten och totalt humorfri. Len som smör i sitt sätt o runka förmodligen antas av pojkvännen då å då. Egoistisk pengasuktare med få hjärnceller. Jävla idiot egentligen som skor sej å väljer o vrakar choklad lik

Du har inte rätt att posta kommentarer