Kloka Listan

Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i välavvägd dos. Om behandlingssvar tidigare har erhållits med ett läkemedel är det en fördel att använda samma läkemedel om behov av läkemedelsbehandling uppstår igen. Utvärdering bör ske efter dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och regelbundna kontroller av biverkningar, minst en gång per år. 

Risk för viktökning; nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand:
Abilify eller depåinjektion Abilify Maintena
Risperdal eller depåinjektion Risperdal Consta 

I andra hand - vid terapiresistens:
Clozapine

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Ready
#8 Ready 2017-01-21 21:45
Citerar Geta:
Den kommentaren passar för nästa veckas nyhetsbrev.


När du säger så blir det aldrig så.
Geta
#7 Geta 2017-01-21 20:35
Den kommentaren passar för nästa veckas nyhetsbrev.
Ready
#6 Ready 2017-01-20 23:55
När det gäller val av neuroleptika så är det inte som att välja mellan två olika kaffesorter. Det är väldigt viktigt att en medicin stämmer och då måste det ibland få kosta.
Geta
#5 Geta 2017-01-20 22:19
Men är det inte viktigt för sjukvårdens ekonomi?
Ready
#4 Ready 2017-01-20 22:16
Tycker inte att det är så viktigt för patienten när det finns högkostnadsskydd på apoteket.
Geta
#3 Geta 2017-01-20 22:08
Men kan det inte också vara viktigt hur dyrt ett läkemedel är.
Ready
#2 Ready 2017-01-20 21:25
Kloka listan bör tas med en stor nypa salt. Den är väl tyvärr påverkad av hur dyrt ett läkemedel är.
Admin1
#1 Admin1 2017-01-19 19:23
Första gången på länge, som inte Olanzapin/Zyprexa finns rekommenderad. Inte heller finns gamla antipsykotika, som Haldol eller Trilafon/Peratsin med på listan.

Du har inte rätt att posta kommentarer