Både tvärt och gradvist byte av antipsykotika är ungefär lika bra enligt en ny utvärdering av tidigare studier. Bäst är den strategi, som passar patientens behov.

Båda metoderna har risker.

Att sluta tvärt kan ge ökad dopamineffekt, rebound symptom och nya eller förvärrade symptom.

Gradvis övergång kan ge ökad risk för biverkningar, som kan vara additiva eller synergistiska.

Att byta tvärt kan vara fördelaktigt både för enkelheten och för att en gradvis övergång ger medicinering med två antipsykotika samtidigt. 

Läs mer Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-01-25 15:14
Om man avslutar tvärt kan man kanske få psykotiska problem med Clozapine och Seroquel, men inte helt säkert om man byter till starkare dopamin-2-receptor blockad. Att byta från Clozapin till annat preparat kan vara problematiskt för Clozapine sägs verka via glutamat och serotonin. Inget annat antipsykotikum verkar via glutamat.
Ready
#1 Ready 2017-01-24 23:56
Gradvis insättning över en 8 veckors period är faktiskt väldigt påfrestande psykiskt.

Du har inte rätt att posta kommentarer