584 personer efter första psykosen studerades och 18 % av dem vägrade ta antipsykotika.

Forskarna jämförde medicinvägrare, som förbättrades sig med de som inte gjorde det.

41 % fick symptomremission och 33 % fick funktionell återhämtning utan antipsykotika. Men de som tog antipsykotika hade ännu bättre behandlingsresultat än detta.

De som utan antipsykotika fick symptomremission hade bättre funktionsförmåga innan psykosen, längre utbildning och arbete eller aktivitet innan.

God funktionsförmåga innebar kortare period av problem före psykosen, mindre starka symptom, ingen cannabis och bättre arbetsförmåga innan. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-05-24 15:33
Svenska Psykiatriska Föreningen skriver om studien:
http://www.svenskpsykiatri.se/nyheter/2017/05/24/predictors-favourable-outcome-young-people-first-episode-psychosis-without-antipsychotic-medication-schizophrenia-res-2017/
Ready
#2 Ready 2017-02-16 21:06
Psykiatrin kan mycket väl gilla en patient som inte vill ta sin medicin. Det vet jag helt säkert.
Admin1
#1 Admin1 2017-02-16 18:48
Verkar inte vara så stora fördelar annat än att de som medicinvägrar efter första psykosen kan 30-40 % klara sig hyfsat ändå. Det går nu lättare att räkna ut vilka som klarar sig utan antipsykotika. Affektiva psykoser verkar vara lindrigare vad gäller funktionsförmåga, men det skriver inget om depression eller mani i samband med första psykosen. Kanske borde man beaktat detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer