Placeboeffekten ökar för antipsykotika jämfört med 40 år tillbaka

Förväntan, tro eller självsuggestion?

Placeboeffekten har varit både baktalad, utnyttjad och omdiskuterad.

I april ägde den första internationella konferensen om placeboeffekten rum i Nederländerna.

Då diskuterade forskare från hela världen hur sjukvården kan använda sig av den bonuseffekt som en placebobehandling kan ge.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-05-04 10:50
Ett problem idag är när man skall testa nya antipsykotika är att placeboeffekten är för hög. Då kan det bli problem att bevisa effekt. Idag säger man kunskap minskar psykossymptom, så sådana saker kan nog öka placeboeffekten. Att läsa på internet om schizofrenibehandling mm kan nog ge viss effekt. Psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention kan säkert också öka placeboeffekten. Placeboeffekten blir också mer betydelsefull ju mindre symptom man har. På grund av placeboeffekten går det inte att bevisa effekt på lindriga symptom, men man får placeboeffekt förstås och viss effekt av den.

Du har inte rätt att posta kommentarer