Haldol har rekommenderats att användas i förstahand av många läkemedelskommitter i landet. Nu säger Cochrane, som utvärderar behandlingar vetenskapligt att det ger för mycket extrapyramidala biverkningar och skall undvikas.

Haldol innehåller haloperidol, som utvecklades i slutet av 50-talet, som medel vid kirurgisk chock. Haldol visade sig också ha effekt mot hallucinationer, vanföreställningar, aggressivitet, impulsivitet mm, vilket ledde till att medlet användes, som antipsykotikum. Haldol har sedan dess varit ett av de mest använda antipsykotiska läkemedlen. Det rekommenderas fortfarande av 20 läkemedelskommitter i Sverige. Läkemedelskommitterna ger läkarna råd om vilka läkemedel, som är bäst och billigast.

Cochrane heter en organisation, som utvärderar terapier strikt vetenskapligt s.k. evidensbaserad medicin. Tyvärr, visar det sig ibland att terapier, som kanske har använts i 50 år ändå inte har bevisad effekt vetenskapligt sett. I februari kom Cochrane med en utvärdering av Haldol.

Här är deras slutsats:

"Haldol är ett potent antipsykotiskt läkemedel, men med en hög benägenhet att orsaka biverkningar. Om inget annat läkemedel finns tillgängligt, är Haldolanvändning rättfärdigad för att motverka de skadliga och potentiellt farliga konsekvenserna av obehandlad schizofreni.

Om andra antipsykotika finns tillgängliga, emellertid kan personer med schizofreni och kliniker önska starta med ett annat antipsykotikum med mindre risk för parkinsonism, akatisi och akut dystoni.

För länder där Haldol inte används så mycket, skall det inte vara jämförande läkemedel i kliniska studier för nya antipsykotika."

Kommentar:

Haldol har använts i nästan 40 år och först nu, så kommer klara bevis för att det ger mer biverkningar än andra antipsykotika. Haldol har dessutom varit ett av de första behandlingsalternativen vid schizofreni. 20 olika läkemedelskommitter i landet rekommenderar det ännu. Den slutsats, som kan dras är att utvärdering av läkemedel är väldigt svårt och att trots klinisk erfarenhet i läkemedelskommitterna så har fel läkemedel rekommenderats hela tiden. Det är därför viktigt att urvalet av läkemedel inom psykiatrin och inom hela vården sker evidensbaserat för att undvika fler liknande misstag i framtiden.

Källa:

Cochrane

Du har inte rätt att posta kommentarer