En genomgång av testerna av antipsykotika mot placebo (167) har gjorts sedan 1953.

Dubbelt så många akut sjuka med schizofreni eller besläktad sjukdom förbättrades med antipsykotika jämfört med placebo.

Bara 25 % fick god effekt.

Ökande placeboeffekt och läkemedelsindustrifinansiering minskade skillnaden mellan antipsykotika och placebo, men inte minskad läkemedelseffekt.

Effekten av antipsykotika var stabil över tiden.

För att få bättre resultat i framtiden när nya antipsykotika testas föreslås mindre kliniska studier, men med bättre patienturval.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-08 15:55
Det positiva med att placeboeffekten ökar är att total effekten blir högre. Den blir det eftersom läkemedelseffekten är konstant över tiden. När man skall prova ut nya antipsykotika så är det bäst att göra det vid stora symptom för det är då effekten blir tydlig. Att försöka mäta effekt på lindriga symptom är dömt att misslyckas.

Du har inte rätt att posta kommentarer