De flesta psykoaktiva ämnen är fettlösliga och måste metaboliseras av leverenzymer och göras vattenlösligare innan de kan utsöndras via njurarna.

Det innebär att ett läkemedel kan påverka nedbrytningen av andra läkemedel som bryts ner av samma enzym.

Individuella variationer i uppsättningen av leverenzymer påverkar också metabolism och effekt av flera psykofarmaka.

Vissa ämnen ökar leverenzymer, till exempel karbamazepin, johannesört och tobaksrök. Metabolisering av olanzapin och klozapin kan till exempel påverkas av rökning och även passiv rökning.

En storrökare med klozapin blev förgiftad när han trappade ner på rökningen. Han kom till akuten med tecken på klozapinförgiftning – medvetslös med kramper. Klozapindosen reducerades och han blev återställd.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-29 17:31
Skulle gissa att storrökaren med klozapin hade hög dos av klozapin. Maxdosen är 900 mg och han kan ha legat nära den. Kramper med klozapin har ökad risk i doser över 450 mg.

Du har inte rätt att posta kommentarer