Cisordinol

En kraftigt manisk och utåtagerande man vårdades på en psykiatrisk avdelning vid Danderyds sjukhus.

Vid ett svårt ­maniskt skov behandlades han upprepade gånger med höga doser av lugnande och dämpande medel.

Morgonen därpå hittades mannen död i sin säng.

Enligt obduktionen dog mannen efter för­giftning av läkemedlet Cisordinol. Han led av bland annat svår njursvikt, som kan ha bidragit till att han dog av medicineringen.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-07-16 14:25
Gamla antipsykotika, som t.ex Cisordinol ger en förhöjd risk för hjärtinfarkt.
https://library.neura.edu.au/browse-library/living-with-multiple-conditions/physical-disorders/cardiovascular-disease/
Admin1
#2 Admin1 2017-07-12 09:41
Börjar tvivla att Cisordinol dödade honom. Han fick nog normala doser. Om han skulle bli förgiftad måste han haft extremt dålig nedbrytning av Cisordinol. Troligast att han dog av något annat.
Admin1
#1 Admin1 2017-07-11 20:29
Lite konstigt att de använde Cisordinol för bäst effekt mot akut mani har Zyprexa, Risperdal och Haldol. Möjligen använde han Cisordinol redan och därför fick han det. Men Cisordinol rekommenderas inte av Socialstyrelsen eftersom dokumentationen är otillräcklig. Har svårt att tro att nedsatt njurfunktion hade betydelse för i FASS står:
"Nedsatt njurfunktion

Cisordinol/Zuklopentixol kan ges i oförändrad dosering till patienter med nedsatt njurfunktion. Zuklopentixol elimineras renalt i liten utsträckning (ca 10%, främst som metaboliter) varför dosjustering till njursjuka troligen ej är nödvändig. Erfarenhet av patienter med nedsatt njurfunktion är dock begränsad.

Du har inte rätt att posta kommentarer