följsamma

En ny amerikansk studie på 1619 personer visar att bara 41 % tar sina antipsykotika regelbundet på det sätt läkaren föreskrivit.

Både öppenvårds och sjukhuskostnaderna var signifikant högre för de som inte tar sin medicin regelbundet. Men det är inte självklart att dessa siffror är giltiga för Sverige.

24 % av patienterna tog inte medicinen, vilket innebar att de tog ut mindre än 50 % av medicinen på apoteket.

17 % följde bara delvist ordinationen dvs tog ut 50-80 % av sin medicin.

Överraskande var att 19 % hämtade ut mer medicin än ordinerat och räknades därmed också som oföljsamma.

Forskarna anser att alla måste bidraga till att förbättra följsamheten - psykiatriker, apotekspersonal, familjemedlemmar och personliga ombud.

Kostnaderna för sjukhusvård var mer än 3 gånger högre för de, som inte följde ordinationen enligt Professor Jeste som gjort studien. De som var partiellt följsamma eller hämtade ut för mycket medicin hade 80 % fler sjukhusinläggningar.

Lite mer än hälften av denna grupp, som hämtade ut för mycket medicin fick mer än ett antipsykotikum.

Ytterligare fynd i studien var:

- Både psykiatriska och medicinsk sjukhusvårdtillfällen kopplades till i vilken grad medicineringen fullföljdes
- Äldre var mer följsamma än yngre
- Färgade och latinska personer hade sämre följsamhet
- Att inte ta sin medicin var kopplat till levnadsförhållandena. Ensamboende och hemlösa var oftare oföljsamma.

Kommentar:

Denna undersökning stämmer inte på svenska förhållanden. I Sverige får c:a 30 % depåinjektioner med antipsykotika, medan i USA är det bara c:a 5 %. En liten grupp i Sverige får engångsdosetter från apoteket med sin medicin.

I USA är det vanligare med mer än ett antipsykotikum dvs gruppen som hämtar ut för mycket medicin bestod till 50 % av sådana personer och kan därför vara mycket mindre i Sverige där få får två antipsykotika. Problemet med att inte ta sin medicin på rätt sätt kan vara mycket mindre i Sverige därför.

Stora risken är nog att ta för låga eller ingen antipsykotika alls, vilket 3 gånger högre vårdkostnader antyder. Den gruppen var 24 % i USA, men borde vara mycket mindre i Sverige med större användning av depåinjektioner.

Gruppen, som får mer än ett antipsykotikum, borde vara sjukare eftersom ett preparat inte ger tillräcklig effekt. Det kanske är grundsjukdomen snarare än att de överkonsumerar antipsykotika som ger en ökad vårdkonsumtion här. Denna studie har en del brister som gör den lite svårtolkad.

Källa:

Am J Psychiatry 161:692-699, 2004

Du har inte rätt att posta kommentarer