läkemedel

Höga doser bensodiazepiner under lång tid är kopplade till sämre kognitiv förmåga och skall därför undvikas

En långtidsstudie på 60 personer från Finland i 43 års åldern fann låga doser av bensodiazepiner och antidepressiva tycks inte påverka kognitionen vid schizofreni. 

Höga doser av antipsykotika under lång tid verkar försämra kognitionen, men relativt långa uppehåll i antipsykotikan gav då bättre kognitiv förmåga.

De med svårare sjukdom får ofta högre doser av antipsykotika och svårare sjukdom kan försämra kognitionen också.

Det gäller att använda minsta effektiva dosen och lägga till psykossociala behandlingar och kognitiv rehabilitering.

Höga doser bensodiazepiner under lång tid är kopplade till sämre kognitiv förmåga och skall därför undvikas.

Läs mer i EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-09-07 17:46
Tror att det kan skilja mellan olika antipsykotika. De med stark antikolinerg effekt, som Clozapine, Zyprexa och Seroquel kan nog försämra kognitionen för de kan försämra minnesträning, vilket man vet. Olika antipsykotika kan skilja sig på denna punkt och därför synd att de behandlas som grupp.

Du har inte rätt att posta kommentarer