Telmisartan

Kynurensyra kan vara förhöjd i hjärnan vid schizofreni och har kopplats till negativa och kognitiva symptom, som idag saknar effektiva mediciner.

Angiotensin II blockerare används mot högt blodtryck. eftersom de vidgar blodkärlen och har en kärlskyddande effekt.

Tre sådana läkemedel irbesartan, losartan och telmisartan har i råttförsök visats hämma bildningen av kynurensyra via enzymhämning.

Forskarna anser att dessa tre läkemedel bör testas om de har effekt mot negativa och kognitiva symptom.

Läs mer hos Science Trends.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-01-23 18:01
Spännande, men tester återstår. Men jag skulle definitivt välja dessa preparat om jag hade för högt blodtryck. Tidigare har telmisartan testas mot schizofreni i en mindre studie, men ingen skillnad i psykossymptom, negativa symptom eller kognition sågs, men andra symptom minskade. Testen pågick i 12 veckor.

http://www.viska.se/nya-lakemedel/7143-blodtrycksmedicinen-telmisartan-minskade-schizofrenisymptom

Du har inte rätt att posta kommentarer