Zyprexa innehåller olanzapin, som de flesta får idag. När patentet gällde var Zyprexa ett av världens mest sålda läkemedel

Efter en Zyprexados så stiger blodsockret.

Det förhöjda blodsockret kan ha negativa effekter, som ge ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Studier på möss visade att om mössen fick springa till utmattning, så gav Zyprexa ingen höjning av blodglykos.

Moderat motion (snabb joggning) gav ingen blodsockersänkning på mössen.

Forskarna skall nu studera effekterna som motion ger för att kunna ta fram en medicin med samma effekt.

Läs mer i Science Daily.

Läs originalartikeln i Scientific Reports.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-03-22 19:16
De har inte studerat viktökning utan bara blodglukos. Så här skriver de:
Though the mechanisms of olanzapine-induced hyperglycemia are not completely understood it is thought to involve increased hepatic glucose output, impaired insulin secretion and reductions in insulin sensitivity.

Mer socker kommer från levern, mindre insulin och minskad insulinkänslighet.

Insulin är ett tillväxthormon och kan ge viktökning, så mindre insulin och mindre insulineffekt borde inte ge viktökning utan tvärtom. Detta tyder inte på att detta har med viktökning att göra.

Du har inte rätt att posta kommentarer