Zyprexa innehåller olanzapin, som de flesta får idag. När patentet gällde var Zyprexa ett av världens mest sålda läkemedel

Efter en Zyprexados så stiger blodsockret.

Det förhöjda blodsockret kan ha negativa effekter, som ge ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Studier på möss visade att om mössen fick springa till utmattning, så gav Zyprexa ingen höjning av blodglykos.

Moderat motion (snabb joggning) gav ingen blodsockersänkning på mössen.

Forskarna skall nu studera effekterna som motion ger för att kunna ta fram en medicin med samma effekt.

Läs mer i Science Daily.

Läs originalartikeln i Scientific Reports.