De som efter första psykosen fortsatte med antipsykotikan i minst 3 år hade mindre risk för psykos och att få sämre hälsa 10 år senare.

Gruppen som avbröt medicineringen under ett år hade 39 % kvarstående psykotiska symptom, krävde Clozapine eller begått självmord.  4 % begick självmord.

För de som medicinerat hela tiden var siffran 21 %. 2 % begick självmord.

De som var sjukare hade mer allmänna symptom, fler månader med psykos, mindre eget boende och sämre livskvalité.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2018-03-29 22:41
Nyinsjuknade brukar får bra effekt av antipsykotika och behöver inte höga doser. Tror inte det är biverkningar, som gör att de avbryter utan att de tror att de är friska. Det kan finnas en grupp med schizofreni som saknar sjukdomsinsikt och därför inte vill medicinera. Finns inga bevis för det ännu. Men jag tror det själv baserat på min erfarenhet här på sajten av hur man reagerar. De som inte vill medicinera är inte dumma utan att vägra medicin verkar vara del av sjukdomen för en andel.
Geta
#2 Geta 2018-03-29 19:19
Det gäller att inte få för mycket biverkningar av medicinen, så att det positiva överväger med medicineringen.
Admin1
#1 Admin1 2018-03-29 18:18
Det verkar viktigt att medicinera första åren för att få en mildare sjukdom senare. Man får väl börja överväga depåinjektioner till nyinsjuknade.Om man kan halvera antalet svårt sjuka så är det bra. Men cirka 40 % avbryter inte medicineringen. Det man kan göra för nyinsjuknade är att kolla att de tar ut sin medicin. De som inte tar ut rätt mängd får depåinjektioner.

Du har inte rätt att posta kommentarer