omslag

En tredjedel vid schizofreni bedöms vara behandlingsresistenta och behöva Clozapine/Leponex.

Men det som verkar vara behandlingsresistens kan bero på att antipsykotikan inte tas eller dosen är för låg eller personen bryter ner antipsykotika snabbare än normalt.

Av de som ansetts behandlingsresistenta kan 19 % vara omedicinerade och 25 % ha för låga doser, när antipsykotikan mäts i blodet, vilket kan förklara dålig effekt.

Innan Clozapine/Leponex ges bör man mäta koncentrationen av antipsykotika i blodet för att säkerställa att medicinen tagits.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs en artikel i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-03-30 16:56
Idag är kriterierna för Clozapine:
Terapiresistens definieras som ingen tillfredställande klinisk förbättring trots behandling i adekvata doser med minst två neuroleptika, inklusive atypiska, under tillräckligt lång tid.

Bör ändras till:
Terapiresistens definieras som ingen tillfredställande klinisk förbättring trots behandling i adekvata doser med minst två neuroleptika, varav minst en depåinjektion, inklusive atypiska under tillräckligt lång tid.

Du har inte rätt att posta kommentarer