Professor Jari Tiihonen, Karolinska Institutet har gjort studien. 

En finsk studie över 20 år på schizofreni tyder på att ständig antipsykotikabehandling upp till 16,4 år minskar dödligheten betydligt jämfört med de som avbröt behandlingen eller aldrig startade den.

Behandlingsresistens uppträdde hos 34 % och hos 57 %, som inte använde antipsykotika alls. Mediantiden innan antipsykotikan avbröts var 8 år.

De som inte använde antipsykotika eller avbröt medicineringen tidigt hade 174 -214 % högre risk att dö än de som använde antipsykotika upp till 16.4 år.

Risken att dö ökar ju senare man avbryter medicineringen och efter 5 år var den högst.

Slutsatsen är att dödligheten ökar om medicineringen avbryts och det är bäst att fortsätta medicinera.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-04-18 20:35
Egentligen är det bara vid allvarlig biverkan som det finns anledning att avbryta medicineringen eller om man inte får någon effekt alls. Men bara 1 % får allvarliga biverkningar och det går att byta preparat då. Intressant att 56 % som inte använde antipsykotika var behandlingsresistenta. När antipsykotikan kom kunde 30 % utskrivas från mentalsjukhusen, men troligen var c:a 60 % behandlingsresistenta och måste stanna kvar där. När man direkt fick antipsykotika vid insjuknandet så minskade problemet med behandlingsresistens. Så dessa resultat stämmer säkert.

Du har inte rätt att posta kommentarer