Om medicineringen med Reagila (kariprazin) avbryts verkar risken mindre för återfall i psykos än för andra antipsykotika.

Det kan bero på att en aktiv metabolit av kariprazin har en halveringstid på 1-3 veckor, vilket ger ett längre skydd mot psykos.

Via serumkoncentrationen fann man att receptorerna var blockerade även 2-4 veckor efter sista dosen.

Läs mer hos Healio.

Reagila är godkänd i EU, men finns ännu inte i Sverige

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-03-19 18:50
Kariprazin ger kanske mindre missbruk vid bipolär, där 50 % har missbruk. Man tror det kan bero på stimulering av dopamin-3 receptorerna.
https://www.psychiatrictimes.com/psychopharmacology/cariprazine-may-decrease-substance-abuse-patients-bipolar-i-disorder
Admin1
#1 Admin1 2018-05-10 16:50
Mer studier krävs nog, men intressant med tabletter med depåeffekt som denna. Särskilt nyinsjuknade tenderar avbryta medicineringen. Men det finns en grupp som anser sig friska och därför inte vill medicinera. Här kan krävas depåinjektioner. T.ex Xeplion med en månads effekt verkar förebygga psykoser i 6 månader. Det är 20 % som brukar avbryta depåinjektioner, men har man skyddseffekt i 6 månader, så har man gott om tid att övertala att ta injektionen.

Du har inte rätt att posta kommentarer