En undersökning på 250 personer i USA med schizofreni och schizoaffektiv fann att för medicineringen:

94 % sa att effekt och 84 % att biverkningar var viktiga för att ta medicinen.

89 % sa att kunna tänka klarare var viktigt.

Viktökning (62 %), kroppslig rastlöshet (60 %) och trötthet (59 %) ansågs viktigast bland biverkningarna.

45 %  sa att de skulle tacka nej till medicin med 1,3 - 5 kg viktuppgång, men för 5 - 9 kg var siffran 71 %.

Läs mer hos AJMC.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-05-14 19:50
Effekten är viktigare än biverkningar. Clozapine har bäst effekt av alla och de som får Clozapine avbryter i mindre grad medicineringen, så det blir lika bra som depåinjektioner. Bevis för att effekten är viktig för att man skall ta medicinen. sådana här svar ändras nog med åren. Idag får nog nyinsjuknade Aripiprazol eller Risperdal och då är risken för viktökning inte så stor om man jämför med olanzapin, som ofta gavs förr.

Du har inte rätt att posta kommentarer