En studie på 127 personer med allvarlig psykisk sjukdom visade att äldre, arbete, hög allmän funktionsförmåga, socialt stöd och gamla antipsykotika gjorde att man bättre tog medicinen.

Kvinnor var sämre på att medicinera.

Högre utbildning förbättrade inte medicineringen.

Försämrad medicinering sågs hos 54 % och främsta orsaken som angavs var glömska.

Eftersom självrapportering användes underskattades nog medicineringsproblemen och särskilt på längre sikt.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln hos BMC Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-06-21 13:30
Att gamla antipsykotika var bättre kan ju bero på att äldre som var bättre på att medicinera borde oftare ha sådana preparat. Eftersom glömska är en vanlig orsak borde man undersöka om ApoDos eller dosett kan förbättra medicineringen. Så en svensk studie på detta borde göras för det är ett stort problem.
Geta
#1 Geta 2018-06-20 14:56
Här på Viska har det hela tiden predikats att man inte ska avbryta sin medicinering med antipsykotika. Psykosen kommer som ett brev på posten som man sa förr.

Du har inte rätt att posta kommentarer