I USA gjordes en studie på hur följsamheten mot medicineringen var hos 7800 personer med schizofreni genom att räkna på uttagen medicin.

De som var sämst på att ta sin medicin hade mer än dubbelt så många besök på akuten.

Skador och förgiftningar, svårbegripliga symptom och tillstånd samt muskel och bindvävsproblem var vanligaste orsakerna.

Det är alltså inte psykakuten som besöks utan vanliga akuten när medicineringen brister.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-07-11 15:54
I USA är det väl bättre försäkringsskydd för kroppsliga sjukdomar och sådana saker kan göra att man söker sig till vanliga akuten. Sedan vid psykos inser man oftast inte att man är psykiskt sjuk så det kan bli vanliga akuten därför. Psykiska symptom kan ge kroppsliga symptom också t.ex ångest och då känns vanliga akuten rätt. De som saknar sjukdomsinsikt kan nog också söka för kroppsliga besvär.
Geta
#1 Geta 2018-07-07 15:13
Det är ingen slump att personer råkar ut för olyckor. Det kan bero på det psykiska måendet.

Du har inte rätt att posta kommentarer