En dansk registerstudie på 10 500 personer med schizofreni, som fick depåinjektioner kom fram till:

- Återfallen minskade 40 % efter 6 månader och sedan efter 1 och 2 år med 35 %.

- Inläggningarna minskade ungefär som ovan.

- Inläggningsdagarna minskade med 85 %.

- Ju äldre vid diagnos desto mindre risk för återfall.

Studien stödjer att det kan vara klokt att tidigare ge depåinjektioner än vad som görs idag.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

30 % får depåinjektioner i Sverige och dödligheten minskar med 30 %.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-08-07 14:42
Kan nog vara bra att ge nyinsjuknade depåinjektioner t.ex efter andra psykosen. Nyinsjuknade är inlagda mest och en minskning av inlagda dagar med 85 % är viktig. Missbrukare är en grupp där depåinjektioner borde vara obligatoriska för de kan bli farliga och är sjukare än normalt. Intressant var att återfallen minskade med 40 % och inlagda dagar med 85 %, så man tillfrisknar snabbare efter återfall också.

Du har inte rätt att posta kommentarer