Psychiatric Times

Om antipsykotika använts ständigt i flera år är det riskfyllt att avbryta medicineringen.

Risk för återfall minskar inte under de första 8 åren av sjukdom.

Ständig användning av antipsykotika upp till 20 år är kopplat till lägre risk att dö än ingen antipsykotika eller tidigt avbrott.

Långvarig ständig antipsykotika medicinering verkar nyttig för majoriteten av nyinsjuknade i schizofreni.

Läs mer i Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-08-08 19:26
Här på sajten är det oftast de yngre, som talar om att avbryta medicineringen. De äldre har aldrig sådana tankar. Egentligen tycker jag det är motiverat enbart vid allvarliga biverkningar, men bara 1 % får allvarliga biverkningar enligt Psykosregistret.

Du har inte rätt att posta kommentarer