Reagila (kariprazin), för behandling av schizofreni hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning endast för patienter som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots behandling med antipsykotika.

Reagila har visats vara speciellt effektivt vid behandling av patienter med negativa symtom.

En klinisk studie har visat att Reagila medför att patienter med övervägande och svåra negativa symtom får bättre behandlingseffekt av Reagila jämfört med  risperidon.

Den bättre behandlingseffekten med Reagila bedöms medföra högre livskvalitet hos patienterna och lägre vårdkostnader.

Motsvarande har dock inte visats för alla övriga med schizofreni utan negativa symptom.

Läs mer hos TLV.

FASS-texten för Reagila finns nu i FASS. Reagila går kanske nu att skriva ut.

Kommentarer   
Helene
#5 Helene 2019-02-15 13:00
Vill ha
Admin1
#4 Admin1 2019-02-13 13:39
Reagila finns nu på apoteken. En här har fått preparatet:
http://www.viska.se/kunena/nya-lkemedel-om-lkemedel/53363-erfarenheter-av-reagila-kariprazin
Admin1
#3 Admin1 2018-10-07 14:36
Här finns en utvärdering av Reagila, verkar inte påverka vikt och metabolism negativt:
https://www.dovepress.com/cariprazine-for-acute-and-maintenance-treatment-of-adults-with-schizop-peer-reviewed-article-NDT
Admin1
#2 Admin1 2018-10-01 13:04
Reagila finns nu med i FASS och man kan läsa FASS-texten. Preparatet kan snart finnas på apoteken.
Admin1
#1 Admin1 2018-09-19 17:27
Solian har effekt mot negativa symptom, men bara 30 personer får Solian i Sverige. Det är positivt att Reagila kommer.

41 % med schizofreni har två eller fler negativa symptom, som ökar inläggningar, inläggningstid och återinläggningar. Vanligast motivationsbrist (31 %), avtrubbad affekt (29 %), dålig kontakt (26 %) och emotionell tillbakadragenhet (24 %).

Skulle gissa att negativa symptom gör att man blir sämre på att vårda sig själv och därför mer inläggningar.

http://www.viska.se/sjalvhjalp/2261-negativa-symptom

Du har inte rätt att posta kommentarer