Accofil innehåller filgrastim, som kan injiceras under huden

Clozapine/Leponex används vid behandlingsresistens oftast dvs när andra antipsykotika inte ger effekt.

Utan Clozapine ökar vårdbehovet då 3-10 gånger.

Clozapine kan göra att vissa vita blodkroppar minskar, vilket ger ökad risk för infektioner.

Tidigare har Clozapinebehandlingen avbrutits, men nu rapporteras ett fall där läkemedel med filgrastim gavs, som ökar bildningen av vita blodkroppar och då kunde personen fortsätta med Clozapine. Han hade använt Clozapine i 20 år, men andra antipsykotika fungerade fortfarande inte.

Läs mer hos Centers for Biosimilars.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-24 20:16
Väldigt bra om filgrastim kan användas, men det blir nog täta kontroller på vita blodkropparna under behandlingen. Risken för denna biverkan är 1 % första året och sedan bara 0,1 %. Så det är en liten grupp det berör. Men i Sverige har 30 % Clozapine, så det är ett vanligt preparat. Men det är en mindre katastrof att inte kunna använda Clozapine om det ger effekt. Clozapine sägs verka via glutamat och serotonin och inte främst dopamin. Vid behandlingsresistens är inte dopamin förhöjt men psykosen finns ändå.

Du har inte rätt att posta kommentarer