82 % får återfall i psykos inom 5 år efter första psykosen och risken för psykos ökar 5 gånger om medicineringen avbryts.

Viktigt att inte avbryta medicineringen även om man känner sig frisk.

Att lära sig känna igen tidiga tecken på psykos är också viktigt.

Appar kan få stor betydelse för att upptäcka tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos MD.