Depåinjektioner kan minska återfall och inläggningar enligt undersökningar.

Psykiaterna presenterar depåinjektioner på fel sätt: Du har inte tagit din medicin och därför måste du få depåinjektioner, men säg så här: Vi vill att du ska få nytta av medicinen och vi tror att det sätt på vilket vi kan ha störst sannolikhet för att lyckas är att du ska få injektioner regelbundet eftersom det gör det mycket lättare för dig att kunna dra nytta av medicinen.

För psykiatrin blir det bättre beslut med depåinjektioner och man slipper fundera om medicinen tagits och om depåinjektionen inte tagits kan man försöka göra något åt det.

För familjen är det positivt med mindre risk för tramautiska polishämtningar och man slipper tjata om att ta medicinen.

Depåinjektioner ger ett längre skydd mot psykos än tabletter, vilket är en fördel vid medicinavbrott.

Läs mer hos Psychiatric Times.

I Sverige får 30 % depåinjektioner och 30 % får Clozapine, som ger lika få medicinavbrott, som depåinjektioner

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-01-04 19:01
Clozapine är egentligen depåinjektion i tablettform, eftersom medicinavbrotten är lika ovanliga. Depåinjektioner ger dock ett längre psykosskydd efter medicinavbrott. Depåinjektionen Xeplion ger ett psykosskydd i 6 månader. Sverige är mycket bättre än USA där bara 10 % får depåinjektioner och 10 % Clozapine. Där har bara 20 % ett bra psykosskydd mot 60 % hos oss. Det är förresten 60 % som brukar avbryta medicineringen. Det som kanske kan bli bättre hos oss är missbrukare. Enligt socialstyrelsen skall de ha Risperdal Consta med 2 veckor mellan injektionerna. Trevicta med 3 månader mellan injektionerna borde vara bättre.

Du har inte rätt att posta kommentarer