Upp till 45 % med schizofreni kan sakna effekt av antipsykotika och då ges Clozapine, som hjälper inte alla.

En metaanalys på 2223 patienter med 25 olika tilläggsbehandlingar, inklusive antipsykotika, antidepressiva, humörstabiliserare , ECT, KBT och TMS, då Clozapine inte gav effekt.

Effektivast som tillägg för att minska positiva symptom var Abilify, antidepressivat fluoxetin och humörstabiliseraren natrium valproat.

Bland icke-läkemedel var ECT bäst.

För att minska negativa symptom var memantin bäst, som tillägg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer