En studie på drygt 142 000 svenskar med allvarlig psykisk sjukdom visade att den psykiska sjukdomen förbättrades av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar, som statiner, kalciumflödeshämmare och metformin.

Alla läkemedlen minskade mängden inläggningar och självförvållade skador vid bipolär sjukdom eller schizofreni.

Vid schizofreni och vanföreställningssyndrom sågs minskningen hos de som fick kalciumflödeshämmare.

– Det är en stor samsjuklighet mellan allvarlig psykisk sjukdom och metabola sjukdomar. Exakt varför vet vi inte, men det kan finnas gener som predisponerar för dessa sjukdomar. Vi vet också att neuroleptika har effekter som ger metabola sjukdomar, säger Christina Dalman.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs originalartikeln gratis.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-01-10 17:11
Läste originalartikelns diskussion:

In addition, animal models have found that statins up-regulate N-methyl-d-aspartate receptors21 and increase muscarinic receptor binding,22 potentially producing neuroprotective effects, and increase dopamine receptor levels centrally,23 potentially causing antipsychotic effects.

Om kalciumflödeshämmare:

These isoforms appear to control emotional behavior in animal models and are associated with antidepressant and anxiolytic effects.25

Metformin may potentially improve symptoms in serious mental disease because of underlying disturbed cerebral use of glucose, particularly in brain areas linked to cognitive impairments in schizophrenia.

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2719703
Geta
#1 Geta 2019-01-10 15:22
Under de tretton år som jag tagit Metformin, har jag inte varit psykotisk. Men Metformin har biverkningar i form av magbesvär. Man måst ha nära till toalett. Statiner har muskelbiverkningar. I stället tar jag Rödris från hälsokosten mot det onda kolesterolet. Diabetessköterskan har rekommenderat det och det är effektivt.

Du har inte rätt att posta kommentarer