En kort beskrivning hur psykiatern inte hindras av olika hinder mot att ge depåinjektioner vid schizofreni.

Läs mer hos Pharmacy Times.

I USA där videon gjorts får bara 10 % depåinjektioner medan i Sverige 30 %.