Främsta risken för depåinjektioner är om neuroleptiskt malignt syndrom uppstår, men det är extremt sällsynt och de har inte sämre behandlingsresultat med depåinjektion än de som får tabletter.

Studier har gjorts där tablettbehandling jämförts med depåinjektioner avseende biverkningar och ingen skillnad sågs.

Men tabletter kan vara sämre för när tabletten tas blir koncentrationen hög.

Läs mer hos MD.

Du har inte rätt att posta kommentarer