12 olika psykofarmaka i genomsnitt har 11 personer här på sajten rapporterat att de totalt prövat.

4,2 olika antipsykotika (2-9) varav klassiska medel, atypiska och Leponex var 1,8, 2,1 resp 0,3.

Förvånansvärt var att så många som nästan 30 % hade prövat Leponex.

Sömnmedel 2,9 (0-7), Lugnande 2,6 (0-7), Antidepressiva 1,5 (0-5) och Antiepileptika 0,6 (0-2).

Att många antipsykotika prövas tyder på att effekten eller biverkningarna är ett problem för många. Det understryker vikten av att snabbt lägga till andra behandlingsmetoder, som kognitiv beteendeterapi och patientutbildning, som också har bevisad effekt, eftersom effekten av antipsykotika verkar otillräcklig.

Andra psykofarmaka mot sömnbesvär, ångest och depression är vanligt förekommande.

Överraskande är att nästan 30 % fått medel mot epilepsi förmodligen för att förstärka effekten av antipsykotika.

Du har inte rätt att posta kommentarer