Personer med schizofreni, som får akuta försämringar förbättras ej ytterligare av antipsykotikadoser högre än 95 % av effektiva dosen enligt en ny metaanalys.

Doseringen vid akut psykos är ej lika undersökt, som den normala dagliga dosen.

De gjorde dos-effektkurvor för 20 nyare antipsykotika samt Haldol.

Läkemedel   95 % av den effektiva dosen ekvivalent med 1 mg Risperidon 
 Abilify  11,5 mg/dag  1,8 mg
 Haldol  6,3 mg/dag  1 mg
 Olanzapin  15,2 mg/dag  2,4 mg
 Quetiapin  482 mg/dag  77 mg
 Risperidon  6,3 mg/dag  1 mg
 Ziprasidon 186 mg/dag  30 mg

Resultaten ger vägledning för den genomsnittlige patienten, men ej för alla.

Läs mer i Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-01-02 17:35
Det finns en grupp på kanske drygt 10 %, som bryter ner antipsykotikan snabbare eller långsammare. För dem krävs högre resp lägre doser.

Du har inte rätt att posta kommentarer