Taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes den 1 januari till 2350 kr med 50 kr.

Orsaken är regeringen höjt prisbasbeloppet för 2020.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Du har inte rätt att posta kommentarer