Läs mer hos HCPLive.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2020-06-01 14:52
Ofta är det nyinsjuknade som avbryter medicineringen ofta pga ringa symptom, så tror man att man är frisk. Sedan är glömska en vanlig orsak. Sedan säkert bristande sjukdomsinsikt. Biverkningar var nog en vanligare orsak förr med höga doser, som gavs då.
Geta
#1 Geta 2020-06-01 12:59
Är det på grund av biverkningarna av antipsykotikan som det är svårt att motivera schizofrena patienter att ta sin medicin?

Du har inte rätt att posta kommentarer